Klubbinfo


Etter Sommerferien 2019 vil Storhamar Fotball starte opp med sint helt nye akademi, FUTH-Akademiet. Grunnet forsinkelser med hallen og at sentrale personer i administrasjonen  er sykemeldt og skal ut i permisjon så velger vi å utsette oppstarten til etter sommerferien 2019. FUTH betyr: Ferdighet Utvikling Treningsvilje Holdninger. FUTH-Akademiet er et […]

Påmelding til FUTH-Akademiet – Utsatt oppstart


Trenerforum Storhamar Fotball ønsker med dette å invitere alle trenere og støtteapparat i klubben til vårt nyetablerte trenerforum. Trenerforumet skal være et samlingsted for: Økt fokus på trenernes kompetanse Skape forståelse for og utvikling av klubbens sportslige plan Arena for diskusjon i klubben vår Vi ønsker å avholde månedlige møter […]

Oppstart på TrenerforumSkadebehandling Storhamar Fotball har inngått en samarbeidsavtale med Altiusklinikken som innebærer følgende for alle våre medlemmer: Behandlingsgaranti – utøverne er sikret en vurdering hos fysioterapeut så raskt som mulig, og garantert innen 72 timer. All forskning viser at det som er mest viktig for å korte ned rehabiliteringstiden etter en […]

Samarbeidsavtaler


Vi inngår fortløpende avtaler med våre samarbeidspartnere for våre medlemmer. Felles for alle disse avtalene er at du må ha betalt medlemskap for deg eller ditt barn for inneværende år for å kunne få rabatt. Du får rabatt ved å vise frem kvittering for betalt medlemskap. Se hvordan du gjør dette […]

MedlemsavtalerHva slags personopplysninger behandles Vi innhenter kun nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre registrering av medlemskap. Dine registrerte opplysninger lagres i følgende systemer: Rubic medlem (medlemsregister) Laget Mitt (lagssystem) Begge systemer leveres av Rubic AS. Rubic Medlem er godkjent av Norges Idrettsforbund som medlemsregister. Personopplysninger overleveres ikke eller selges til […]

Personopplysninger


Medlems- og salgsbetingelser for Storhamar Fotball, organisasjonsnummer 983800351 Oppsigelse av medlemskap Innbetalt medlemsavgift gjelder for inneværende år. Kunden kan uten nærmere begrunnelse si opp sitt medlemskap i Storhamar Fotball med umiddelbar virkning. Med mindre kunden har utøvd sin angrerett, vil ikke eventuell oppsigelse av medlemskapet i NIF innebære at kunden […]

Medlems-/salgsbetingelser


Her er en komplett liste over alle dugnader som innleide kan registrere seg for. NB: Før du registrerer deg må du har fått klarsignal fra Storhamar Fotball til å gjøre dette. Send mail til dugnad@storhamarfotball.no

Dugnadslister – Innleide