Dagsarkiv: 6. desember 2018


Etter Sommerferien 2019 vil Storhamar Fotball starte opp med sint helt nye akademi, FUTH-Akademiet. Grunnet forsinkelser med hallen og at sentrale personer i administrasjonen  er sykemeldt og skal ut i permisjon så velger vi å utsette oppstarten til etter sommerferien 2019. FUTH betyr: Ferdighet Utvikling Treningsvilje Holdninger. FUTH-Akademiet er et […]

Påmelding til FUTH-Akademiet – Utsatt oppstart