Fritidskoordinator på plass


Hanne har i de senere årene studert sosialantropologi ved NTNU i Trondheim. Ved siden av studiene har hun vært frivillig hos Frivillighetssentralen i Ila. Her har hun blant annet vært med på Fargerik håndball og språkkaffe. Hanne har tidligere spilt fotball i Storhamar og Vang.

Hanne skal jobbe med å oppsøke og identifisere aktuelle familier med informasjon om hva Storhamar Fotball er og kan tilby. Etablere samarbeid med lag, foreninger og andre kommunale, og fylkeskommunale enheter. Ha ansvaret som arbeidsleder sammen med Storhamar Fotball for personer som skal utføre arbeidstrening i Storhamar.

Fritidskoordinatoren er en fulltids drift- og støtterolle for klubbens medlemmer, trenere, samarbeidspartnere og støtteapparat.

Hanne treffes på klubbhuset, e-post hanne@storhamarfotball.no eller mobil 988 56 144