Har du lyst til å være med i en markeds- og idegruppe?


Storhamar Fotball ønsker å opprette en markeds- og idegruppe.

Vil du bli med i en gruppe som;

  • Skal se på hvilke muligheter vi har for å utvikle Storhamar Fotball
  • Hvilke inntektskilder har vi?

Vil du bli med så ta kontakt med meg.

Arild Johansen
Storhamar Fotball
arild@storhamarfotball.no
tlf. 975 40801