Gavetildeling fra Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse


Storhamar Fotball har blitt tildelt kr 900.000 av Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Snakk om fin julegave!

Vi ønsker at barn og unge, uansett bakgrunn og familie-økonomi skal ha like muligheter til å delta i klubbens aktivitetstilbud. Vi jobber derfor med å integrere flere barn og unge med deres familier i felleskapet. Vårt prosjekt “Barnefattigdom, Integrering og arbeidstrening” har nå blitt tildelt kr. 900 000,- av stiftelsens gavemidler fordelt over tre år.

Storhamar Fotball takker stiftelsen for støtten som gjør det mulig for oss å fortsette dette arbeidet videre.