Ny sportsansvarlig på plass


Som noen sikkert har fått med seg så har Storhamar Fotball ansatt en sportsansvarlig i klubben. Blant mange gode søkere ‘vant’ Torstein Jakobsen (26) denne kampen og har allerede startet hos oss denne høsten. Torstein er for øvrig vant med å vinne kamper siden han faktisk har spilt fotball (mest som keeper) i klubben vår fra miniligaen til A-lag ?

Torstein Jakobsen er sportsansvarlig i Storhamar Fotball

Torstein har de seneste tre årene studert Sport Management ved Høgskolen i Molde, og vi har gode referanser på Torsteins trenervirksomhet i blant annet breddeavdelingen i Molde FK.

Torstein hovedoppgave blir å sørge for at all sportslig aktivitet i klubben foregår etter Storhamar Fotballs sportslige plan som er vedtatt av årsmøtet. Han skal også ha ansvar for å ivareta og rekruttere hovedtrenere, trenere, lagledere og foreldrekontakter for alle årganger. Det blir derfor viktig at han skaffer seg, opprettholder og utvikler et tett samarbeid med disse.
Innenfor det sportslige arbeidet kan Torsteins arbeidsområder deles i to:

Trenerkoordinator Barnefotballen (5-12 år)

I trenerkoordinatorrollen ligger ansvaret for kontakt, tilrettelegging og treningsassistanse mot støtteapparatene i årgangene. Torstein skal altså være tilgjengelig for treningsgruppene ute på treningsfeltet, samt være behjelpelig med tips, råd og planlegging der det er behov. Han skal også tilby nødvendig kompetansetiltak i form av kurs eller annen opplæring (internt eller eksternt) for våre trenere.

Spillerutvikler Ungdomsfotballen (13-19 år)

I spillerutviklerrollen ligger også ansvar for kontakt med det utøvende støtteapparatet i årgangene i form av tilstedeværelse på treningsfeltet og møter. Sportsansvarlig skal tilby fotballfaglig assistanse i form av oppfølging og kurs, samt ha ansvar for spillerutviklingen i form av hospitering og spilleroppfølging av enkeltspillere.

Storhamar Fotball mener ansettelsen av Torstein er et riktig og viktig sportslig steg for klubben. Vi styrker vår sportslige satsning i alle ledd, både i bredde og ‘topp’, gjennom å tilføre ekstra sportslig hjelp til trenerapparatene våre.

Torstein har som nevnt startet, men det går mot slutten av årets sesong. Han vil etterhvert ta kontakt med alle gruppene, men det er fullt mulig å ta kontakt direkte med Torstein. Høsten gir som regel gode treningsmuligheter og vintertrening skal planlegges ?

Torstein treffes på mobil 971 93 027 eller e-post torstein@storhamarfotball.no