Integrering i Storhamar Fotball


Storhamar Fotball vil være gode på integrering. Vi ønsker at barn og unge, uansett bakgrunn og familieøkonomi skal ha like muligheter til å delta i klubbens aktiviteter. Derfor har vi engasjert en fritidskoordinator som skal jobbe med å integrere flere barn og unge inn i fotballklubben.

Tore Haraldstad skal gjøre denne jobben, og er allerede i gang med å gjøre seg kjent med både klubben og nabolaget.

Fritidskoordinator i Storhamar Fotball – Tore Haraldstad

”Jeg gleder meg til å få delta i klubben og i dette spennende arbeidet. Med over 900 medlemmer har Storhamar Fotball en stor betydning. Det er helt sikkert flere som vil være med oss og det vil jeg gjerne bidra til. Fotballklubben har et viktig samfunnsansvar. Vi samarbeider med det offentlige og vårt lokale næringsliv. Alle er med i opplevelsene”, sier Tore.

Fritidskoordinatoren er en fulltids drift- og støtterolle for klubbens medlemmer, trenere, samarbeidspartnere og støtteapparat. Arbeidsoppgavene er knyttet til integrering for barn og unge i familier med ulike språk og kulturbakgrunn.

Tore treffes på klubbhuset, e-post tore@storhamarfotball.no og mobil 48196180.